Nelisse.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om de website naar behoren te laten werken en om onze website te analyseren. Dit gebeurt anoniem. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Op onze website vindt u ook ons privacybeleid en cookieverklaring.

Nieuws

Mondeling akkoord en toch verkocht aan een ander! Mag dat wel?

Er is dan namelijk nog niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste. De mondelinge overeenkomst, zoals sommigen dat uit het verleden kennen, geldt al enige tijd niet meer voor de aankoop van een woning door een particuliere koper. Dat heeft de wetgever zo bepaald, mede om de koper te beschermen voor overhaaste of ondoordachte beslissingen. Tevens was bij een mondelinge overeenstemming niet altijd duidelijk of en zo ja wanneer een overeenkomst tot stand gekomen was en wat de precieze inhoud van de gemaakte afspraken dan was. Dit leverde soms veel discussie op. Het schriftelijkheidsvereiste geeft meer duidelijkheid over het moment dat de overeenkomst tot stand komt en de inhoud ervan.

Wanneer ben je dan wel de koper en is er voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste?

Zodra de koopovereenkomst is ondertekend door koper en verkoper. Overigens, zelfs na ontvangst van (een kopie van) de ondertekende koopovereenkomst heb je als koper nog drie dagen bedenktijd om een overhaaste beslissing te herstellen.
Dit betekent dat tussen het moment van mondelinge overeenstemming en het schriftelijk vastleggen en ondertekenen van de overeenkomst partijen nog niet aan elkaar gebonden zijn. Vind je als koper in de tussentijd een andere woning die je nog meer aanspreekt, dan kan je besluiten toch niet verder te gaan met de eerdere woning waar je een (mondeling) akkoord over hebt bereikt.

Ook voor verkoper geldt dat deze zich tot aan het ondertekenen van de koopovereenkomst kan beroepen op het (nog niet voldaan zijn aan het) schriftelijkheidsvereiste. Het is dan mogelijk dat verkoper een bod van een andere partij wil aannemen en met die partij de koop daadwerkelijk wil sluiten.

Het is zowel voor koper als verkoper van belang om te realiseren dat je er met een akkoord over prijs en andere belangrijke punten nog niet bent. Niet te vroeg juichen dus. Pas nadat de inkt van de handtekeningen op de koopovereenkomst is opgedroogd (en de bedenktijd is verstreken) is het moment aangebroken elkaar te feliciteren.

In een volgend blog wordt ingegaan op de rol van de makelaar in dergelijke situaties en hetgeen daarover door de tuchtrechter is uitgesproken.

Bron: NVM.nl

Mondeling akkoord en toch verkocht aan een ander! Mag dat wel? image

Deel op: